มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความยืดหยุ่น สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพการเติบโต

 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความยืดหยุ่น สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพการเติบโต

นโยบายเศรษฐกิจในเขตยูโรได้สนับสนุนรายได้ของครัวเรือนอย่างมากและปกป้องงบดุลขององค์กร การฉีดวัคซีนในระดับสูงและการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นต่อการระบาดใหญ่ยังช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งความท้าทายในขณะนี้คือการประสานการปรับนโยบายเศรษฐกิจให้กลับเป็นปกติเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงวิวัฒนาการและมรดกของโรคระบาด ตลอดจนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ 

ความคล่องตัวจะเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากนโยบายกลายเป็นเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อจำกัดรอยแผลเป็นและบรรเทาความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการขยายตัวดำเนินไปอย่างมั่นคง ประเทศที่มีหนี้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องลดหนี้ลง แผนการที่น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ควรได้รับการประกาศในตอนนี้ 

นอกจากนี้ กฎทางการคลังของสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีการปฏิรูป รวมถึงการพิจารณากองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสหภาพยุโรปภายใต้เส้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในระยะกลางคาดว่าจะยังคงอ่อนแอ แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกลับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และธนาคารกลางยุโรปน่าจะพร้อมที่จะปรับแนวทางตามความจำเป็น

ประเทศในเขตยูโรบางประเทศอาจเข้มงวดกับจุดยืนด้านมหภาคของพวกเขา 

เนื่องจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลาดแรงงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ไม่สม่ำเสมอในทุกภาคส่วน นโยบายจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกในการจัดสรรแรงงานและปกป้องผู้เปราะบาง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทักษะและยกระดับฝีมือแรงงาน การใช้เงินอุดหนุนการจ้างงาน และการเพิ่มเครือข่ายความปลอดภัยเป้าหมาย

หากต้องการดูรายละเอียดปัญหานี้เพิ่มเติมเล็กน้อย ลองเลือกอุตสาหกรรมบางประเภทที่จีนส่งออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ เหล็ก เส้นสีน้ำเงินคือดัชนีการผลิต เส้นสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2549 การผลิตเหล็กของจีนเพิ่มขึ้นสามเท่า จีนเป็นผู้นำเข้าเหล็กสุทธิรายใหญ่จนถึงปี 2546 และจีนกลายเป็นผู้ส่งออกเหล็กสุทธิ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจีน มีภาพล้อเลียนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจีนซึ่งใช้สำหรับสร้างภาพล้อเลียนกระบวนการพัฒนาของจีนด้วย และนั่นคือ

โดยพื้นฐานแล้วจีนมีสายการผลิตขนาดใหญ่มาก นำเข้าวัตถุดิบ นำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศอื่น และใช้แรงงานราคาถูกในการผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย นั่นอาจเป็นจริงในปี 2543 เมื่อเนื้อหาในประเทศของการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ วันนี้เนื้อหาในประเทศสูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์