หกวิธีในการปรับปรุงการกินยาป้องกันเอชไอวีของหญิงสาวในซิมบับเว

หกวิธีในการปรับปรุงการกินยาป้องกันเอชไอวีของหญิงสาวในซิมบับเว

วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารามีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อเอชไอวี รายงานล่าสุด เกี่ยวกับโรคเอดส์ทั่วโลก ระบุว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6 ใน 7 คนที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปีในซับ-ซาฮาราแอฟริกาอยู่ในกลุ่มเด็กผู้หญิง ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ฝังแน่นทำให้หญิงสาวและเด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมบีบบังคับซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถเจรจาเรื่องเพศที่ปลอดภัยได้

แต่มีวิธีสำหรับวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นหญิงในการป้องกันตนเองจากเชื้อเอชไอวีโดยไม่ต้องชักจูงให้คู่นอน

ใช้ถุงยางอนามัยในเวลามีเพศสัมพันธ์ Pre-exposure prophylaxis 

หรือ PrEP เป็นยาเม็ดที่มียาต้านไวรัสที่สามารถช่วยป้องกันเอชไอวีได้ หากรับประทานอย่างต่อเนื่อง PrEP สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอ วี ทางเพศสัมพันธ์ได้ประมาณ99%

ยาป้องกันเอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันเอชไอวีตั้งแต่ประมาณปี2014 PrEP มีส่วนทำให้การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ทั่วโลก แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับวัยรุ่นหญิงและหญิงสาวในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา

รับข่าวสารที่เป็นอิสระ เป็นอิสระ และอิงตามหลักฐาน

ในการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อนร่วมงานของฉันและฉันที่Manicaland Center for Public Health Researchได้สัมภาษณ์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพในซิมบับเวตะวันออกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดซึม PrEP ในระดับต่ำ และสิ่งที่พวกเขาจะแนะนำให้ปรับปรุง

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

เราสอบถามผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 12 รายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการป้องกันเอชไอวีแก่เยาวชน เราถามพวกเขาโดยเฉพาะเกี่ยวกับยา PrEP เรายังเชิญผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบ่งปันคำแนะนำสามอันดับแรกในการปรับปรุงการเข้าถึง PrEP สำหรับเยาวชนหญิง

นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่มุ่งเน้นไปที่มุมมองของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในแอฟริกาตอนใต้ การพิจารณามุมมองของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ไม่เพียงแต่เป็นแนวหน้าในการให้ยา PrEP เท่านั้น พวกเขามักจะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันและเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของลูกค้า การผสมผสานของประสบการณ์นี้มีค่าและต้องแจ้งการเขียนโปรแกรมในอนาคต

ดำเนินแคมเปญการรับรู้ PrEP โดยเฉพาะที่โรงเรียน โดยให้ข้อมูล

เกี่ยวกับ PrEP แก่เด็กสาววัยรุ่นและวิธีเข้าถึง แคมเปญยังต้องหักล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ PrEP สำหรับผู้หญิงที่ทำงานบริการทางเพศเท่านั้น ซึ่งเป็นความเชื่อผิดๆ ทั่วไปในพื้นที่การศึกษา ตลอดจนความกลัวเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น การรณรงค์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวต้องมาพร้อมกับการรณรงค์ของชุมชน สิ่งเหล่านี้ควรกระตุ้นให้ผู้ปกครองพูดคุยกับบุตรหลานของตนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อเอชไอวี รวมถึง PrEP และเพื่อเปลี่ยนการรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับ PrEP ว่าเป็นยาเม็ดที่ส่งเสริมความสำส่อน

ให้วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวมีส่วนร่วมในการเปิดตัว PrEP เยาวชนหญิงต้องออกแบบ นำเสนอ และส่งมอบแคมเปญการรับรู้ เยาวชนหญิงต้องการแบบอย่างของเพื่อนๆ ที่ใช้ยา PrEP

ขจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม PrEP PrEP สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีในหลายประเทศในแถบอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา แต่การไปคลินิก การหยุดงานเพื่อไปเติมและตรวจสุขภาพที่คลินิก และการลงทะเบียนที่คลินิกอาจมีค่าใช้จ่าย ในการตั้งค่าทรัพยากรที่ไม่ดี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเหล่านี้สามารถห้ามปรามและจำเป็นต้องกำจัด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการชำระเงินคืนหรือผ่านระบบการชำระเงินตามสิ่งจูงใจ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของบริการด้านสุขภาพเพื่อส่งมอบ PrEP PrEP ยังคงค่อนข้างใหม่ในพื้นที่ย่อยของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา รวมถึงซิมบับเว แม้ว่า PrEP จะวางจำหน่ายในซิมบับเวตั้งแต่ปี 2018แต่โครงการสาธิตก็ถูกจำกัดไว้สำหรับประชากรบางกลุ่มเท่านั้น การให้ยา PrEP แก่เด็กวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นหญิงยังมีจำกัดและยังอยู่ในวัยทารก หญิงสาวที่กำลังมองหายา PrEP ไม่น่าจะพบเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ จำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อให้มีกลุ่มผู้สั่งจ่ายยาที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถส่งมอบ PrEP ให้กับหญิงสาวได้อย่างมืออาชีพและทันท่วงที

ให้บริการ PrEP เป็นมิตรกับเยาวชนและสตรี บรรทัดฐานทางเพศที่เข้มงวดทำให้เด็กสาววัยรุ่นและหญิงสาวจำนวนมากในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราอยู่ภายใต้การควบคุมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศของพวกเขา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพตระหนักถึงบทบาทของพวกเขาในเรื่องนี้ หญิงสาวกลัวที่จะไปคลินิก กังวลว่าสมาชิกในชุมชนอาจเห็นพวกเธอ พวกเขายังกลัวทัศนคติและความไม่รอบคอบของผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่อาจไม่เห็นด้วยกับการใช้ยา PrEP ของเด็กสาว และอาจบอกผู้ปกครองว่าเด็กผู้หญิงของพวกเขามีเพศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตระหนักดีถึงความท้าทายเหล่านี้และเรียกร้องให้มีการส่ง PrEP ผ่านศูนย์สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สุขุมรอบคอบ เป็นมิตรกับเยาวชน และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่อายุน้อยและมีทัศนคติเชิงบวก พวกเขายังตระหนักว่าบริการดังกล่าวต้องเปิดนอกเวลาเรียนหากต้องการเข้าถึงเด็กผู้หญิงวัยรุ่น

ปรับปรุงยา PrEP และบรรจุภัณฑ์ เม็ดยามีขนาดใหญ่และบางคนรู้สึกอึดอัดที่จะกลืน บางคนอาจพบผลข้างเคียงที่สำคัญ บรรจุภัณฑ์ของมันท้าทายการใช้ PrEP อย่างลับๆ

มองไปข้างหน้า

รายงานล่าสุดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลเด็กของซิมบับเวพบว่าหญิงสาวมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าผู้ชายรุ่นเดียวกันถึงเก้าเท่า ผู้วางแผนบริการป้องกันเอชไอวีที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงและรับยา PrEP ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงและหญิงสาวในซิมบับเวและที่อื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ต้องใส่ใจกับผลการวิจัยเหล่านี้

แน่นอนว่าต้องมีการดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อให้มีการเปิดตัว PrEP อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุ่นหญิงและหญิงสาวในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา

อย่างไรก็ตาม การกระทำ 6 ประการที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ในซิมบับเวเน้นแนวทางแก้ไขสำหรับความท้าทายที่สำคัญบางประการ

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์